sobota 21. listopadu 2015

INFORMACE Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK


Zde najdete slíbené informace z třídních schůzek ze dne 18. 11. 2015 - moc děkuji za velmi hojnou účast.
 1. Matice školská děkuje všem rodičům za příspěvky a dary - bylo vybráno cca 80 tisíc Kč, loni dětem investováno 111 tisíc Kč - Kinderiáda a jiné soutěže, karneval, disco, Den dětí, lyžák, škola v přírodě, výlet prvňáčků, Praha, ZOO Lešná, jízdné soutěžícím, stany pro akce s dětmi, odměny žákům za vysvědčení, návštěva úřadu práce, Mikuláš, ... Rozdíl hrazen z darů, příspěvků obce na volný čas dětí a z výtěžku plesu.
 2. Škola má svůj web: www.zsdl.cz, kde můžete najít informace o akcích školy, rozvrhy, suplování, průběžné hodnocení žáků 2. stupně a některých předmětů 1. stupně. Pro přihlášení zadáváte do aplikace funkční e-mail, který má škola zaveden v systému (zapomenuté heslo). 
 3. Na stránkách školy najdete také odkaz na e-stravu - přihlašování, odhlášky či změny druhu jídla. ¨
 4. Nově fungují také blogy tříd - pro nás jsou to "BŘÍZOVCI", neváhejte zavítat také na blog "BŘÍZOVÁ - FYZIKA".
 5. V termínu 20. 11. - 4. 12. probíhá ve škole sběr papíru - noste p. školníkovi, celoročně můžete papír odkládat do modrých kontejnerů před školou, probíhá také sběr víček z pet lahví.
 6. Ve škole funguje žákovský parlament - podrobnosti ze schůzek najdete také na stránkách školy.
 7. Pravidelně kontrolujte dětem hlavy - info o vši dětské najdete rovněž na stránkách.
 8. Máme také novou rubriku "ZTRÁTY A NÁLEZY" - občas nahlédněte, děti věci ztrácejí.
 9. Mikulášskou nadílku ve škole pořádá Matice školská 4. 12. 
 10. Školní ples se koná 6. 2. 2016, vstupenky s místenkou budou v prodeji od 14. 12., děkujeme všem za jakýkoli dar do tomboly, ať už věcný či finanční nebo zakoupení vstupenky, i když na ples nepůjdete.
 11. V pátek 18. 12. 2015 pořádáme třídní besídky pro děti a pak Vánoční laťku, ukončení výuky bude 11.30 pro oba stupně - je to zároveň poslední školní den tohoto roku.
 12. Dne 21. 12. a 22. 12. bude ředitelské volno.
 13. Ředitelské volno je vyhlášeno také na 8. 12., kdy nebude ve škole proud.
 14. CHOVÁNÍ DĚTÍ A JEJICH PROSPĚCH - udělená kázeňská opatření (napomenutí, důtky) obdrží děti pravděpodobně v pondělí. Prosím o jejich podpis a navrácení zpět do školy.
 15. S p. učitelkou z ČJ jsem již probrala častější prověřování znalostí žáků.