neděle 10. ledna 2016

M - POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

Ve čtvrtek 14. 1. budeme psát pololetní písemnou práci. Pečlivě se připravte na následující témata:
ZLOMKY: čtení a zápis zlomků, grafické znázornění zlomku (vybarvování), desetinné  zlomky
DESETINNÁ ČÍSLA : čtení a zápis desetinného čísla, přepis mezi desetinným číslem a desetinným zlomkem, znázorňování des. č. na číselné ose, porovnávání, zaokrouhlování, +, -, ., :,
POJMY: zlomek, čitatel, jmenovatel, zlomková čára, desetinné číslo, celá část, desetinná čárka, desetinná část, desetiny, setiny, tisíciny, ...