středa 20. ledna 2016

VÝUKA

Ve čtvrtek 21.1. začíná celý druhý stupeň v 7:00 hodin (šestá vyučovací hodina je přesunuta na nultou), výuka tak končí ve 12:35 hodin.
V pondělí 25.1. budeme mít ráno třídnickou hodinu - začátek v 7:15 hodin.
Ve čtvrtek 28.1. končí výuka ve 12:35 hodin. Během páté vyučovací hodiny (poslední) budeme rozdávat vysvědčení. Děti si tedy donesou pouze věci na první čtyři vyučovací hodiny.
Pro zájemce: ve čtvrtek 28.1. jedou žáci 5. ročníků do Ostravy do Planetária - v případě volných míst budou tato nabídnuta žákům 6. ročníku, kteří mohou doplnit volnou kapacitu - již obdrželi podrobnější informace na lístečcích.