pátek 1. dubna 2016

MATEMATIKA - 3. ČTVRTLETNÍ PRÁCE

Termín: PÁTEK 8. 4.

OKRUHY:

Úhel

 • pojmy: vrchol, ramena (včetně charakteristiky geometrického útvaru - bod, polopřímka)
 • zápis úhlu a jeho velikosti, správné použití symboliky
 • třídění úhlů (nulový, ostrý, pravý, ...)
 • konstrukce (úhel 30°, 45°, 60°, 90° také bez úhloměru)
 • početní a grafické sčítání, odčítání, násobení, dělení úhlů, osa úhlu
 • dvojice úhlů (vrcholové, vedlejší, souhlasné, střídavé)

Dělitelnost:

 • násobek, dělitel
 • znaky dělitelnosti - jak se pozná, že je číslo dělitelné 2, 5, 10, 4, 8, 3, 9, 6
 • prvočísla a čísla složená
 • rozklad čísla na součin prvočísel - ???
 • nejmenší společný násobek, největší společný dělitel - ???
Poslední dvě odrážky jsou s otazníkem. Uvidíme, zda stihneme dobrat příslušné učivo.
Jako domácí přípravu jste obdrželi 4 stránky cvičení + 1 list, který jsme dělali ve škole (někteří ale byli pryč - PL jste obdrželi, ale na opakování jste nebyli). Není to povinný DÚ, je jen na vás, zda si úlohy vyzkoušíte a tím se alespoň částečně připravíte na čtvrtletní práci. V listech není vše, co vás může čekat.