středa 16. listopadu 2016

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

STRUČNĚ NĚKOLIK INFORMACÍ Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK A MOŽNÁ I NĚCO NAVÍC:

 • Matice školská - děkuji všem, kdo již zaplatili příspěvek 250,- Kč, případně dar navíc v libovolné výši (loni vybráno 80 tis. Kč, dětem investováno 111 tis. Kč. - rozdíl tvoří dary, příspěvky obce na volný čas dětí, výtěžek plesu). Vybrané finance bývají použity na Kinderiádu a jiné soutěže, Den dětí, lyžák, Prahu, jízdné soutěžícím, odměny žákům na konci roku, příspěvek na ZOO Lešná, úřad práce, Mikulášskou nadílku aj. 
 • Obecné informace o pořádaných akcích můžete najít na www.zsdl.cz. Na tomtéž místě je možné najít také blogy tříd, přihlášky a odhlášky obědů a především odkaz na Bakaláře, kde se dovídáte průběžné hodnocení žáků, suplování, akce, rozvrh, ...
 • Na škole existuje žákovský parlament - zápisy najdete také na webu.
 • Dětem pravidelně kontrolujte vši.
 • Ples: 7. ledna - vstupenky s místenkou jsou v prodeji, děkujeme všem také za jakýkoli dar do tomboly, ať už věcný či finanční nebo zakoupení vstupenky, i když na ples nepůjdete.
 • Pátek 18. 11. ukončení výuky 12.00 - sportovní oblečení, psací potřeby, pálky a míčky na stolní tenis s sebou.
 • Čtvrtek 22.12. - třídní besídky a Vánoční laťka - ukončení výuky 11.30 hod.
 • Proběhla rekonstrukce WC, někteří žáci je ničí - lezou přes zídky aj. - hrozí zde nebezpečí úrazu.
 • Ve škole funguje od září speciální pedagog p. Pryczek - v případě potřeby si můžete domluvit schůzku (nejlépe e-mailem).
 • Informace o prospěchu a chování - probráno s jednotlivci individuálně, návrh známek naleznete v Žk, stále přetrvávají kázeňské problémy, objevují se ztráty drobných věcí - žáci si je schovávají a velmi se tím baví, některé se nalézt podaří jiné nikoli, nepřiznají se, kryjí se navzájem. 
 • Po ukončení proběhla ještě informační schůzka k lyžařskému výcviku - informace u p. učitele Figury.