sobota 7. ledna 2017

POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z MATEMATIKY

OKRUHY K PÍSEMNÉ PRÁCI (termín se dovíte během týdne):


  • Zápis zlomků, desetinných čísel, smíšených čísel
  • Pojmy čitatel a jmenovatel
  • Úlohy typu: kolik minut je tři čtvrtě hodiny, kolik decimetrů je pětina metru,..., vypočítej jednu sedminu z 21, tři osminy z šestnácti
  • Zápis zlomku jako desetinné číslo a naopak, zápis zlomku jako smíšené číslo a naopak
  • Rozšiřování a krácení zlomků
  • Porovnávání zlomků
  • Sčítání, odčítání, násobení, dělení zlomků, složený zlomek
  • úlohy obsahující veškeré početní operace se zlomky