pondělí 3. dubna 2017

3.ČTVRTLETNÍ PRÁCE Z MATEMATIKY

Termín 11. 4. 2017


POMĚR 

 • krácení, rozšiřování
 • změna čísla v daném poměru (zmenšení, zvětšení) - početně i graficky
 • dělení čísla v daném poměru - početně i graficky
 • postupný poměr
 • měřítko a plán mapy

ČTYŘÚHELNÍKY

 • druhy, vlastnosti
 • obvody, obsahy
 • konstrukce

TROJÚHELNÍK

 • obvod, obsah

PŘÍMÁ, NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST

 • grafy
 • slovní úlohy
 • trojčlenka