pátek 26. ledna 2018

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

Ve středu, kdy rozdáváme pololetní vysvědčení, končí výuka 12.35, vysvědčení bude rozdáno během páté vyučovací hodiny.
Spolu s vysvědčením obdrží žáci kupón do kina, který mohou vyměnit na pokladně za vstupenku na jeden z nabízených filmů. Kino navštíví žáci ve svém volném čase, není to akce školy, není tedy žákům zajištěn pedagogický dozor. Do kina jdou žáci na zodpovědnost rodičů. Rodiče si mohou lístek pro sebe dokoupit a strávit tak část odpoledne spolu se svými dětmi.