neděle 3. června 2018

ČTVRTLETNÍ PRÁCE Z MATEMATIKY

Okruhy ke 4. čtvrtletní práci z matematiky:


  • slovní úlohy řešené rovnicí
  • vyjádření neznámé ze vzorce
  • povrch válce
  • objem válce
  • slovní úlohy na válec
  • konstrukční úlohy
Termín: myslím, že jsme se domlouvali na pátek 15. 6. - každopádně platí termín, který máte zapsaný.