sobota 23. června 2018

ŠKOLNÍ VÝLET

Lístečky s informacemi ohledně školního výletu děti obdržely ve škole a podepsané vrátily zpět. Připomínám jen, že se jedná o akci pořádanou školou a vztahují se na ni tedy veškerá pravidla, která platí ve škole.
Děti bylo obeznámeny s touto skutečností a upozorněny především na zákaz užívání omamných látek, kouření (i elektronických cigaret) a užívání alkoholu během pobytu. Výslovně zakázány jsou také energetické nápoje. Vzhledem ke svému věku byly děti rovněž upozorněny na zdrženlivost ve svém chování mezi oběma pohlavími. Žáci byli upozorněni také na respektování pravidel na zřícenině hradu a dbání pokynů kastelána. Jedná se především o bezpečný pohyb mezi ruinami hradu a nevzdalování se od míst, kde se pohybuje zbytek třídy.

Dozor bude zajišťovat p. uč. Břízová a Čempelová (p. uč. Světlíková se účastnit nemůže).