sobota 30. června 2018

VÝLET - ZHODNOCENÍ

Tak jsme nakonec vyrazili, i když předpověď počasí nebyla úplně přívětivá. Po cestě vlakem do Suchdolu nad Odrou nás čekala cca 10-ti kilometrová trasa na zříceninu hradu ve Starém Jičíně. Ještě že nám spacáky a karimatky odvezl na hrad kastelán. Cestou jsme si  zahráli na schovku a stavili se na oběd v Bernaticích nad Odrou v restaruraci U Bříz. Tam jsme si užili také hřiště (ulomili jsme tam sice madlo na houpačce, ale v restauraci to dali na vrub stáří houpačky) a číšnice nás navedla ke kapličce, odkud je nádherný výhled na okolní krajinu. Vidět byla i zřícenina, k níž jsme směřovali. Pak už naše kroky mířily na náměstíčko do Starého Jičína a odtud přímo na hrad. Během poslední 300 m začalo pršet a tak se nám nepodařilo dojít až na místo suchou nohou.
I přes mlhu a jemné mrholení jsme si opékali párky, zapěli několik písniček a pobyli venku. Pak se ale spustil silnější déšť, který nás vyhnal do útrob hradní věže, kde nám pan kastelán pustil film. Během promítání se počasí opět umoudřilo, a tak jsme se vydali i na noční prohlídku s loučemi. Do spacáků jsme zalezli již před půlnocí, ale moc jsme toho nenaspali. Poslední usínali až po třetí hodině a první se budili ve čtyři ráno... Asi proto jsme po ránu vypadali tak sklesle. Nikomu se nechtělo mluvit, všichni jen posedávali a odpočívali.
Jelikož se v noci spustil déšť a neustával ani po rozednění, vydali jsme se po snídani na autobus. Plánovaná pěší túra tak odpadla. O to více času jsme měli na náměstí v Novém Jičíně.
A pak už hurá domů.

Výlet se povedl a děti bych chtěla velmi pochválit. Opravdu se chovali pěkně (snad jen čtyři žáci trochu narušovali poklidnou atmosféru, ale puberta je prostě puberta, ...).
Pochvalu jsme obdrželi za pěkné chování také v restauraci U Bříz od paní číšnice. Moc si pochvalovala, že děti pozdravily, poděkovaly, nedělaly vylomeniny.

I když jsem měla obavy, jak to vše dopadne, byla jsem ráda, že jsme se na hrad vydali a věřím, že v podobném duchu zvládneme i devátou třídu.

Tak pěkné prázdniny a zase v září...
Fotografie můžete vidět zde.

sobota 23. června 2018

Poslední týden ve škole

Poslední týden končí výuka 11:30, v pátek rozdáváme jen vysvědčení, pak jdou děti domů. Během pondělí bychom měli vybrat všechny učebnice. Žáci, kteří mají opravné zkoušky, odevzdávají jen učebnice, které již nebudou ke zkouškám potřebovat.

ŠKOLNÍ VÝLET

Lístečky s informacemi ohledně školního výletu děti obdržely ve škole a podepsané vrátily zpět. Připomínám jen, že se jedná o akci pořádanou školou a vztahují se na ni tedy veškerá pravidla, která platí ve škole.
Děti bylo obeznámeny s touto skutečností a upozorněny především na zákaz užívání omamných látek, kouření (i elektronických cigaret) a užívání alkoholu během pobytu. Výslovně zakázány jsou také energetické nápoje. Vzhledem ke svému věku byly děti rovněž upozorněny na zdrženlivost ve svém chování mezi oběma pohlavími. Žáci byli upozorněni také na respektování pravidel na zřícenině hradu a dbání pokynů kastelána. Jedná se především o bezpečný pohyb mezi ruinami hradu a nevzdalování se od míst, kde se pohybuje zbytek třídy.

Dozor bude zajišťovat p. uč. Břízová a Čempelová (p. uč. Světlíková se účastnit nemůže).

čtvrtek 7. června 2018

Válec - příklady

Něco málo s výsledky najdete zde nebo zde. Úlohy i s řešením zde.
A nějaké video na povrch zde, na objem zde.

neděle 3. června 2018

ČTVRTLETNÍ PRÁCE Z MATEMATIKY

Okruhy ke 4. čtvrtletní práci z matematiky:


  • slovní úlohy řešené rovnicí
  • vyjádření neznámé ze vzorce
  • povrch válce
  • objem válce
  • slovní úlohy na válec
  • konstrukční úlohy
Termín: myslím, že jsme se domlouvali na pátek 15. 6. - každopádně platí termín, který máte zapsaný.
     

středa 23. května 2018

Výlet a další...

V pátek opět nepoteče ve škole voda. Naše třída bude mít náhradní program - procházka do Orlové na kino Jumanji 2, pak zpět pěšky do školy. Odchod ráno v 8.00. Svačinu a pití s sebou. Po návratu mohou jít děti na oběd (bude náhradní strava - párek s chlebem) a domů. Výuka končí cca 11.30.

Výlet: po diskuzích padlo konečné rozhodnutí. Školním výletem letos bude cesta na zříceninu hradu ve Starém Jičíně, kde máme domluveno přespání v hradní věži a noční prohlídku. Termín: 27. - 28. 6.
Podrobnější informace o ceně, době odjezdu a příjezdu,... se dozvíte později.

sobota 19. května 2018

Dolní oblast Vítkovic

V úterý 22.5. pojedeme na výukový program do DOV. Od školy odjíždíme 8.30 hod., sraz máme ale již 8.20 hod. 

Na opozdilce nečekáme, přijďte včas!!!


Tento den se žáci nebudou učit (kluci nemají ani nultou hodinu), předpokládaný návrat je po třinácté hodině. Pak si mohou zajít na oběd a ostatní jdou rovnou domů. Pokud oběd nechcete, je nutno ho odhlásit!!!

S sebou nabalte dětem svačinu a pití na celé dopoledne. V areálu DOV se dá také něco zakoupit, ale nespoléhejte na to. Už se nám stalo, že měli občerstvení zavřeno.

Program, který navštívíme, se jmenuje "Jak zprovoznit nemocnici". Bude zaměřen na práci s elektrickými obvody, tedy fyziku...

Děti budou rozděleny do dvou skupin, protože program je určen jen pro omezený počet osob. Druhá, čekající skupinka, má zajištěnu prohlídku Velkého světa techniky. V polovině se obě skupinky prohodí.

Vstupné na výukový program i na prohlídku Velkého světa techniky hradí dětem obec D. Lutyně. Zaplacenu budou mít také dopravu.