středa 31. října 2018

Třídní schůzky

Dne 22. 11. se uskuteční třídní schůzky, jejichž součástí budou také prvotní informace ohledně přijímacího řízení. Vaše účast na schůzkách by tedy byla žádoucí.
Proberte, prosím, s dětmi také třídní mikiny a trička, které si budou chtít objednat. Mikiny chtějí všichni, trička zvolili jen někteří. Proberte s nimi doma barvu. U mikin se dohodli na růžové a modré (nikoli však podle pohlaví, nýbrž dle zájmu dětí). Především u kluků prodiskutujte, zda je růžová barva skutečně vhodná. Cena mikiny se dle zvoleného motivu a stylu může pohybovat okolo 500,- Kč a bylo by škoda, kdyby si chlapci vybrali růžovou jen z nějaké recese, Vy ji zaplatíte a oni ji pak na sebe nevezmou. Není to korunová položka a bude pro ně zbytečná, když zůstane viset ve skříni bez využití. Barvu trička zatím nevíme, ale vypadá to na více variant.

pondělí 22. října 2018

MATICE ŠKOLSKÁ

Minulý týden obdrželi žáci informaci od Matice školské o výši příspěvku a jeho případném využití pro rok 2018/19. Proveďte, prosím, platbu včas a do školy doneste ústřižek s informací o datu úhrady. Tento rok se příspěvek platí převodem na účet, ve škole ho nevybíráme!!!

Testování žáků 9. tříd

V současné době jsou spuštěny objednávky na Národní testování žáků 9. tříd (objednávky je možné učinit do 5. 11.) společností Scio. Zde najdete bližší informace o termínech a ceně. V případě, že by si Vaše dítě chtělo test vyzkoušet, dejte mi vědět nejpozději 26.10. a po dítěti zašlete do školy potřebný finanční obnos na uhrazení vybrané skupiny testů.
Testy jsou trochu jiné než u přijímacího řízení, kde je dělá jiná společnost, přesto se děti mohou o svých schopnostech mnohé dovědět.

sobota 30. června 2018

VÝLET - ZHODNOCENÍ

Tak jsme nakonec vyrazili, i když předpověď počasí nebyla úplně přívětivá. Po cestě vlakem do Suchdolu nad Odrou nás čekala cca 10-ti kilometrová trasa na zříceninu hradu ve Starém Jičíně. Ještě že nám spacáky a karimatky odvezl na hrad kastelán. Cestou jsme si  zahráli na schovku a stavili se na oběd v Bernaticích nad Odrou v restaruraci U Bříz. Tam jsme si užili také hřiště (ulomili jsme tam sice madlo na houpačce, ale v restauraci to dali na vrub stáří houpačky) a číšnice nás navedla ke kapličce, odkud je nádherný výhled na okolní krajinu. Vidět byla i zřícenina, k níž jsme směřovali. Pak už naše kroky mířily na náměstíčko do Starého Jičína a odtud přímo na hrad. Během poslední 300 m začalo pršet a tak se nám nepodařilo dojít až na místo suchou nohou.
I přes mlhu a jemné mrholení jsme si opékali párky, zapěli několik písniček a pobyli venku. Pak se ale spustil silnější déšť, který nás vyhnal do útrob hradní věže, kde nám pan kastelán pustil film. Během promítání se počasí opět umoudřilo, a tak jsme se vydali i na noční prohlídku s loučemi. Do spacáků jsme zalezli již před půlnocí, ale moc jsme toho nenaspali. Poslední usínali až po třetí hodině a první se budili ve čtyři ráno... Asi proto jsme po ránu vypadali tak sklesle. Nikomu se nechtělo mluvit, všichni jen posedávali a odpočívali.
Jelikož se v noci spustil déšť a neustával ani po rozednění, vydali jsme se po snídani na autobus. Plánovaná pěší túra tak odpadla. O to více času jsme měli na náměstí v Novém Jičíně.
A pak už hurá domů.

Výlet se povedl a děti bych chtěla velmi pochválit. Opravdu se chovali pěkně (snad jen čtyři žáci trochu narušovali poklidnou atmosféru, ale puberta je prostě puberta, ...).
Pochvalu jsme obdrželi za pěkné chování také v restauraci U Bříz od paní číšnice. Moc si pochvalovala, že děti pozdravily, poděkovaly, nedělaly vylomeniny.

I když jsem měla obavy, jak to vše dopadne, byla jsem ráda, že jsme se na hrad vydali a věřím, že v podobném duchu zvládneme i devátou třídu.

Tak pěkné prázdniny a zase v září...
Fotografie můžete vidět zde.

sobota 23. června 2018

Poslední týden ve škole

Poslední týden končí výuka 11:30, v pátek rozdáváme jen vysvědčení, pak jdou děti domů. Během pondělí bychom měli vybrat všechny učebnice. Žáci, kteří mají opravné zkoušky, odevzdávají jen učebnice, které již nebudou ke zkouškám potřebovat.

ŠKOLNÍ VÝLET

Lístečky s informacemi ohledně školního výletu děti obdržely ve škole a podepsané vrátily zpět. Připomínám jen, že se jedná o akci pořádanou školou a vztahují se na ni tedy veškerá pravidla, která platí ve škole.
Děti bylo obeznámeny s touto skutečností a upozorněny především na zákaz užívání omamných látek, kouření (i elektronických cigaret) a užívání alkoholu během pobytu. Výslovně zakázány jsou také energetické nápoje. Vzhledem ke svému věku byly děti rovněž upozorněny na zdrženlivost ve svém chování mezi oběma pohlavími. Žáci byli upozorněni také na respektování pravidel na zřícenině hradu a dbání pokynů kastelána. Jedná se především o bezpečný pohyb mezi ruinami hradu a nevzdalování se od míst, kde se pohybuje zbytek třídy.

Dozor bude zajišťovat p. uč. Břízová a Čempelová (p. uč. Světlíková se účastnit nemůže).

čtvrtek 7. června 2018

Válec - příklady

Něco málo s výsledky najdete zde nebo zde. Úlohy i s řešením zde.
A nějaké video na povrch zde, na objem zde.