úterý 27. října 2015

ČTVRTLETNÍ PRÁCE Z MATEMATIKY

Připomínám, že ve čtvrtek po prázdninách máme čtvrtletní písemnou práci z matematiky:
- obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku
- obsah čtverce, obdélníku
- osa úsečky
- osově souměrné útvary
- sčítání, odčítání, násobení, dělení, závorky
- slovní úlohy
- jednotky délky
- matematická symbolika