středa 18. května 2016

ZÁVĚREČNÝ TEST Z MATEMATIKY

Termín závěrečného testu zatím není znám, ale již zveřejňuji okruhy, s nimiž se u testu mohou žáci setkat:

1) DĚLITELNOST

 • násobek a dělitel
 • znaky dělitelnosti - jak poznám, že je číslo dělitelné 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 - teorie, užití
 • prvočísla a čísla složená - co to je, užití na příkladech
 • rozklad složeného čísla na součin prvočísel
 • nejmenší společný násobek, největší společný dělitel


2) TROJÚHELNÍKY
 • vnitřní a vnější úhly - dopočítávání
 • trojúhelníková nerovnost, součet vnitřních úhlů v trojúhelníku
 • třídění trojúhelníků podle délek stran: obecný, rovnoramenný, rovnostranný
 • třídění trojúhelníků podle velikosti vnitřních úhlů: ostroúhlý, pravoúhlý, tupoúhlý
 • výšky trojúhelníku, ortocentrum
 • těžnice trojúhelníku, těžiště
 • střední příčky trojúhelníku
3) OBSAHY
 • jednotky obsahu
 • obsah čtverce, obdélníka, pravoúhlého trojúhelníka - vzorce, výpočty, čtvercová síť
4) OBJEM, POVRCH
 • jednotky objemu
 • povrch kvádru a krychle - vzorce, výpočty
 • objem kvádru a krychle - vzorce, výpočty