středa 1. června 2016

ŠKOLNÍ VÝLET

Termín školního výletu je stanoven na 22. 6. 2016. Pojedeme vlakem na Hrádek, možná se podíváme i na Filipku. Budeme vybírat penízky pouze na vlak, vše ostatní si žáci obstarají sami. Bližší informace se dozvíte později v ŽK. Žáci, kteří z jakéhokoliv důvodu nepojedou, dorazí jako každý den do školy, kde jim bude zajištěna náhradní výuka.